Archív kategorií: Hydroizolácie

Vegetačné strechy

Zelene v našich mestách nikdy nebolo veľa, v ostatnom čase jej ubúda dokonca aj v okolí rodinných domov. Pozemky v nových štvrtiach sa neustále zmenšujú, domy zväčšujú – a na trávu, stromy a kvety ostáva čoraz menej miesta. Bývanie v … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Vegetačné strechy | Komentáre sú deaktivované

Povlakové krytiny plochej strechy

Pred aplikáciou jednotlivých vrstiev sa odporúča aj na novostavbách zhodnotiť vlhkosť a rovinatosť podkladu. Na realizáciu hydroizolačnej vrstvy možno použiť viaceré materiály.   PVC fólie Čistú a jednoduchú realizáciu hydroizolačného systému strechy umožňuje PVC fólia, ktorá sa na strešný plášť … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Plochá strecha | Komentáre sú deaktivované

Kroky ku kvalitnej streche

Jednoplášťová plochá strecha sa môže zhotoviť s klasickým poradím týchto vrstiev: • parozábrana – zabraňuje prenikaniu vodných pár do strešného plášťa; • tepelná izolácia – zabezpečuje dostatočný tepelný odpor strešnej konštrukcie, účinne bráni úniku tepla z domu a podporuje tepelnú … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Plochá strecha | Komentáre sú deaktivované

Plochá strecha – cesta k úsporám

Samozrejmosťou súčasných striech je, že spĺňajú svoju prvoradú úlohu – ochranu interiéru pred atmosférickými zrážkami. Nevšedné rozmery stavby, atypické pôdorysy domov či netradičný terén pozemku sú pre tvorbu strechy výzvou. Použitím plochej strechy sa elegantne odkrýva jedinečný priestor na jej … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Plochá strecha | Komentáre sú deaktivované

Nezabudnite na sokel

Hydroizoláciu spodnej stavby treba ukončiť až nad úrovňou terénu. Nad terénom sa dajú bitúmenové zvislé hydroizolácie ukotviť len na špeciálne nosiče omietky, respektíve na malty, soklovú omietku alebo soklový obklad. Ochrana proti striekajúcej vode sa zväčša zhotovuje z dvojvrstvovej vodotesnej … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Izolácie spodnej stavby | Komentáre sú deaktivované

Kam s ňou

Vodorovné hydroizolácie proti zemnej vlhkosti v stenách alebo pod stenami sa vkladajú do ložných škár muriva minimálne v jednej vrstve. Všetky vonkajšie a vnútorné steny musia mať aspoň jednu vrstvu izolácie, ktorá sa umiestňuje pod ložnú plochu muriva a musí … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Izolácie spodnej stavby | Komentáre sú deaktivované

Hydroizolačné materiály

Na hydroizoláciu spodnej stavby možno použiť tieto materiály:      bitúmenové materiály (od základných bitúmenových náterov cez bitúmenové pásy s rôznymi úpravami po bitúmenové povrchové vrstvy modifikované plastmi). Bitúmenové hydroizolácie sa zvyčajne aplikujú vo viacerých vrstvách, aby sa zabránilo chybám, ktoré … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Izolácie spodnej stavby | Komentáre sú deaktivované

Izolácie spodnej stavby

Vsakujúca zrážková voda a vlhkosť stúpajúca z podzemnej vody namáha všetky časti stavebných objektov, ktoré sa dotýkajú pôdy. Zemná vlhkosť pochádza zo stúpajúcej vlhkosti a zo zrážkovej vody, ktorá presakuje cez nesúdržné pôdy alebo výplňový materiál. Na našom území treba … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Izolácie spodnej stavby | Komentáre sú deaktivované